Werkwijze van Kakelbont & Co

U neemt contact op met Kakelbont & Co via het afsprakenformulier, of telefonisch via 06-50512869. In een intakegesprek bespreken we uw zorgen en ervaringen, zodat ik een beeld krijg van uw situatie. We spreken af hoe we het traject verder gaan vervolgen.


Integratieve kindertherapie

In de eerste sessies onderzoek ik wat er aan de hand is met uw kind.

Na vijf sessies, soms minder, bespreken we uw en mijn ervaringen van de afgelopen periode en het door mij opgestelde behandelplan. Hierna ga ik verder met uw kind. Om de vijf sessies is er een oudergesprek. Gemiddeld zijn vijftien sessies voldoende om uw kind verder te helpen. Dat kunnen er ook minder of meer zijn, afhankelijk van de klacht.

Contact met school in de vorm van een observatie of een gesprek met de leerkracht is indien gewenst mogelijk.


Integratieve jongerentherapie

Kakelbont & Co werkt flexibel. Als uw kind, jongere nu, het fijn vindt om na het eerste oriënterende oudergesprek, zélf af te tasten of Kakelbont & Co kan werken, is hij of zij van harte welkom. Een basis van vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt voor het slagen van de therapie. Naast sessies met uw kind vinden er in overleg oudergesprekken plaats, waarin kan worden besproken hoe u in de thuissituatie uw kind kan ondersteunen. Ook is contact met school en/of mentor mogelijk als dit van toepassing is.


Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding

Na het intakegesprek volgt een observatie d.m.v. video-opname in de thuissituatie. Vervolgens bespreken we samen mijn analyse en advies. PPG starterspakket €150,-

Indien wenselijk kan het gezin verder begeleid en pedagogisch ondersteund worden. Hiervoor geldt het uurtarief van Kakelbont & Co.


PartnerRelatieTherapie

Na het intakegesprek volgt een aantal sessies met beide partners. Soms blijkt gedurende het traject dat tijdelijk individuele gesprekken wenselijk zijn om vervolgens weer met elkaar verder te kunnen gaan. De PartnerRelatieTherapie is gebaseerd op de EFT (emotional focussed therapy) van Sue Johnson. In Nederland bekend door het boek 'Houd me vast'. De aangeboden vragenlijsten zijn optioneel en geven een beeld van uw eigen ervaringen binnen uw relatie. Desgewenst kunnen de lijsten besproken worden in de therapie.


Opleiding en achtergrond

Kakelbont&Co is in 2005 door Annette tot leven geroepen. Annette zit inmiddels al meer dan 30 jaar in het vak. Haar basisopleiding is de HBO-Jeugdwelzijnswerk (nu SPH). Na behandelingswerk op een Medisch Kleuterdagverblijf besloot ze Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), een post-HBOopleiding te doen aan de Hogeschool Utrecht, waarmee ze indertijd bij de SPD Utrecht aan de slag ging. Vanaf 1999 is ze werkzaam in Gouda, bij het Opvoedbureau MH. Vanuit die plek is de behoefte aan meer ontstaan: werken met kind èn gezin. Annette heeft gestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam, een 4-jarige studie Integratieve Kindertherapie, gevolgd door de modules van het ECP (European Certificate for Psychotherapy). Om in behoeften te voorzien heeft Annette in 2014 de integratieve opleiding voor PartnerRelatieTherapie afgerond. In het kader van de PEpunten blijft opleiding en ontwikkeling aan de orde. Meer specifieke info vind u op Linkedin.

KCO cloud

Wilt u kennismaken maken met Kakelbont & Co? Vul uw gegevens hier in!