Tarief & Vergoeding

Tarieven

Kakelbont & Co hanteert de volgende tarieven (incl. btw):

Kindsessie en oudergesprek € 85,- per sessie (45 min/60 min.)
Gesprekken op school € 85,- per sessie (60 min.)
PartnerRelatietherapie € 120,- per sessie (90 min.)
Verslagen voor instanties € 85,- per uur

Het in de behandelingsovereenkomst vermelde tarief is alleen geldig over het lopende kalenderjaar.

BTW nummer:

NL001964858B33

Vergoedingen

Op de site van de Vereniging van Integraal Therapeuten kunt u zien of uw therapie bij uw zorgverzekering in aanmerking komt voor vergoeding.

Let op: Relatietherapie komt niet in aanmerking voor vergoeding!

Kwaliteitskeurmerk en beroepsorganisatie

Kakelbont&Co is aangesloten bij de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten), lidnr: 532.17.A www.vit-therapeuten.nl en geregistreerd bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) www.rbcz.nu, licentienummer: 180005R. Kakelbont&Co is in het bezit van het ECP (Europees Certificaat voor Psychotherapie)." Via de VIT is Kakelbont&Co voor de Wet Klachten, Kwaliteit en GeschillenZorg (Wkggz) ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (S.C.A.G.) onder nr: 12915

ECP.jpg#asset:85
Logo_VIT_web.jpg#asset:209
logo-scag.jpg#asset:244
logo-rbcz1.jpg#asset:243

Graag informeer ik u over de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is. Behalve de AVG, zijn de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging (VIT) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Dit heeft gevolgen voor de: 1. dossierplicht; 2. bewaartermijn; 3. beroepsgeheim; 4. minderjarigen; Meer info hierover zowel mondeling als daarna ook schriftelijk tijdens het kennismakingsgesprek. Via mijn beroepvereniging (VIT) ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (S.C.A.G.) onder nr: 12915, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg, opgelegd door de Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillenzorg (Wkkgz; 2015)

KCO cloud

Wilt u kennismaken maken met Kakelbont & Co? Vul uw gegevens hier in!